SZSZO bude realizovať svoj zámer na komunálnej úrovni

Bratislava, 18. 10. 2016 – Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov (SZSZO) sa bude uchádzať o priazeň voličov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku v roku 2017 a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018. Vyplynulo to zo záverov zasadnutia najvyššieho orgánu SZSZO, ktorý sa uskutočnil začiatkom septembra.

„Vybrali sme sa cestou postupných krokov a rozhodli sme sa tohto roku nekandidovať v parlamentných voľbách. Vyhodnotili sme, že zmeny je potrebné presadzovať na komunálnej úrovni. Program strany budeme napĺňať zatiaľ ako mimoparlamentná strana v komunálnej sfére,“ povedal Ľubomír Kolárik, zakladateľ SZSZO.

Strana SZSZO je pripravená brániť práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov na všetkých úrovniach, viesť politickú diskusiu, otvárať témy a navrhovať riešenia v zdravotnej a sociálnej oblasti. „V roku 2017 a 2018 nás na Slovensku čakajú komunálne voľby. Do tej doby budeme presadzovať a realizovať náš zámer, naše ciele a náš programe na komunálnej úrovni. A to tak, aby bola zabezpečená v orgánoch VÚC spravodlivosť pri rozdeľovaní a priznávaní príspevkov a kontrola zmluvných vzťahov v súlade so zákonom,“ dodáva Kolárik.

O politickej strane

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je vo všetkých bodoch volebného programu zameraná výhradne na zdravotnú a sociálnu oblasť. Navrhuje konkrétne riešenia každej skupiny sociálne znevýhodnených občanov. SZSZO pripravuje zmeny sociálneho systému a je pripravená ich presadzovať na všetkých úrovniach.

Kontakt

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Vajnorská 32
900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Ľubomír Kolárik
Tel: 0915 127 176
E-mail: kolarik@szszo.sk
Www: www.szszo.sk