Staňte sa členom SZSZO a pomôžte nám šíriť myšlienky humanizmu v slovenskej politike. Bránime práva ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ich rodinných príslušníkov, ošetrovateľov a opatrovateľov.

Ako sa stať členom SZSZO?

Členstvo v politickej strane SZSZO udeľujeme na základe písomnej žiadosti poslanej:

  • e-mailom na adrese kolarik@szszo.sk
  • bežnou poštou na adrese, ktorú nájdete v kontaktoch
  • alebo prostredníctvom formulára, ktorý nájdete nižšie.

V žiadosti stačí uviesť meno a priezvisko, adresu, číslo občianskeho preukazu, kontaktné údaje a prípadne môžete priložiť aj svoj životopis. Prijímame všetkých členov, bez rozdielov. Následne Vám priradíme členské číslo, ktoré budete používať pri komunikácii s centrálou strany.

Je členstvo v SZSZO spoplatnené?

Členstvo v strane SZSZO je bezplatné. Na rozdiel od iných politických strán, my od našich členov členské príspevky nevyberáme. Členstvo v strane SZSZO slúži na to, aby sme mohli našich členov informovať o aktuálnom dianí v strane a aby sa naši členovia mohli v strane angažovať.

Aké výhody mám ako člen SZSZO?

Každý člen strany SZSZO sa môže aktívne alebo pasívne podieľať na šírení myšlienky humanizmu v slovenskej politike, publikovať svoje názory a podávať návrhy. Má právo zúčastniť sa komunálnych volieb, kandidovať na poslanca Parlamentu Slovenskej republiky a Parlamentu Európskej únie.

Žiadosť o členstvo

Požiadať o členstvom môžete aj pomocou tohoto formulára:

[contact-form-7 id=“4643″ title=“Žiadosť o členstvo“]