Ďakujeme Vám za spoluprácu

Ďakujeme Vám, ktorí ste nás podporili a tešíme sa na voľby do NRSR, voľby do Európskeho parlamentu a do VÚC.