Myšlienky humanizmu v slovenskej politike

Bratislava, 24. 8. 2015 – Pomáha zdravotne postihnutým a chorým, venuje sa športujúcej mládeži ako tréner bojového umenia, prevádzkuje domovy sociálnych služieb. Všestranne založený Ľubomír Kolárik však tvrdí, že všetky jeho aktivity majú jeden zjednocujúci prvok: šírenie myšlienky humanizmu.

„Aj vďaka prezidentovi slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a jeho súčasným i bývalým aktivitám sa do nášho spoločenského života znovu vracajú humanistické idey. Strana SZSZO tieto myšlienky rozvíja a zhmotňuje ich do konkrétnych činov,“ hovorí Ľubomír Kolárik, predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov.

Kolárik je medzi svojimi klientmi veľmi obľúbený. Jeho Nadácia Nová nádej finančne prispieva na projekty chránaných dielní, tábory pre deti z detských domovov, športové aktivity, bezbariérové a rehabilitačné zariadenia, podporované bývanie a domovy sociálnych služieb. „Vyjadrujeme sa zásadne k otázkam a témam zo sféry zdravotníctva a sociálnej oblasti, v ktorých máme dlhodobé praktické skúsenosti. Navrhujeme konkrétne kroky a realizujeme riešenia bez zbytočného čakania. Do politiky sme sa rozhodli vstúpiť, aby sme mohli naše myšlienky predstaviť všetkým občanom SR,“ dodáva Kolárik.

Ľubomír Kolárik sa od roku 2007 venuje charite. Založil nadáciu, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.