Ľubomír Kolárik sa bude uchádzať o post bratislavského župana

Kolárikove projekty už roky zachraňujú zdravie a životy zdravotne a mentálne postihnutých a zvyšujú kvalitu života sociálne znevýhodnených občanov. Svoju kandidatúru považuje za cestu, ako zvýšiť efektivitu pri rozdeľovaní a priznávaní príspevkov pre znevýhodnených občanov.

Bratislava, 3. 11. 2016 – Ľubomír Kolárik (SZSZO) oznámil, že sa bude uchádzať o post predsedu bratislavského samosprávneho kraja v župných voľbách, ktoré sa budú konať v koncom roka 2017. Chce voličom ponúknuť kvalitnú alternatívu a umožniť tým presadzovanie svojich aktivít na najvyššej úrovni.

“ Náš zámer, naše ciele a náš program presadzujeme a realizujeme na komunálnej úrovni. A to tak, aby bola zabezpečená v orgánoch VÚC spravodlivosť pri rozdeľovaní a priznávaní príspevkov a kontrola zmluvných vzťahov v súlade so zákonom. Preto som sa rozhodol kandidovať na post bratislavského župana,” hovorí Ľubomír Kolárik, predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov – SZSZO.

Ľubomír Kolárik sa narodil 28. 8. 1966 v Nových Zámkoch. Po skončení štúdií pracoval 10 rokov ako vojak z povolania vo vojenskom letectve. Po skončení vojenskej činnej služby začal podnikať. Od roku 2007 pri podnikaní venuje charite. Založil nadáciu, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.

„Strana SZSZO bráni práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov na všetkých úrovniach, vedie politickú diskusiu, otvára témy a navrhuje riešenia v zdravotnej a sociálnej oblasti,“ doplňuje Kolárik.

Cieľom strany SZSZO sú zmeny v sociálnej a zdravotnej oblasti, zvýšenie informovanosti znevýhodnených občanov, dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb, ale aj zvýšenie miezd pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych službách.

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je vo všetkých bodoch volebného programu zameraná výhradne na zdravotnú a sociálnu oblasť. Navrhuje konkrétne riešenia každej skupiny sociálne znevýhodnených občanov.

Kontakt

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Vajnorská 32
900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Ľubomír Kolárik
Tel: 0917 213 457
E-mail: kolarik@szszo.sk