Naša vízia

Bránime práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, ich opatrovateľov, rodinných príslušníkov a zamestnancov v zdravotníckych a sociálnych službách.

Naše poslanie

Sme mladí i starí, zdraví i postihnutí, prijímatelia i poskytovatelia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Zastupujeme našich priateľov, rodinných príslušníkov a klientov – chorých, starých, telesne a duševne postihnutých občanov. Vytvárame lepšie podmienky pre opatrovateľov, zdravotnícky a sociálny personál, rodinných príslušníkov a ich priateľov.

Naše ciele

  1. Priame vyplácanie príspevkov (na ošetrovanie, opatrovanie, seniorom, znevýhodneným, postihnutým)
  2. Zvýšenie miezd pracovníkov v sociálnych službách.
  3. Decentralizácia správy sociálnych služieb.
  4. Zmena legislatívy
  5. Zvýšenie finančných príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb
  6. Sociálne služby doma
  7. Viac žien do politického života

Volebný program SZSZO

Analýzu a stav Slovenska v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj konkrétne návrhy strany SZSZO si môžete prečítať na stránke volebný program.